Volg- num- Afzender of voorsteller Datu m mer Korte inhoud 8 5 0 851 c52 N .V .Wed 1 dtl en- stands bank kantoor Soest j V.'Wed..Lidden- stands bank kantoor Soest .V.Ned .Lidden- standsbank kantoor Soest zenden een prospectus waaJru.it c.m. bijl dat per 2 September 19}7 de 4 p leenij provincie Gelderland 1jJO geheel 1 baar wordt gesteleiHouders des. ...bij gatiën kunnen met reent van voorkeur J schrijven op een tweede po i° leening 19p7 tot den ..cers van 100-f Lag van inschrij- De gemeente bezit ving Donderdag 1 Juli 1937 obligatie 1000.= 4 Oj leening prov. Gelderland 1 950. „enden een prospectus waaruit o.m.blijl dat per 2 Augustus 19p7 de 4^ °/o leenir] Rotterdam 193^ II geheel aflosbaar woxj gesteld. Houders dezer obligatiën nunnl met reciit van voorkeur inschrijven cp een vierde 3a leening 1957 tot den koers van 99 Dag van inschrij ving Donderdag 1 Juli 1937 j- gemeente bezit 1| obligatie 1000.- 4g c/o leening Rotteïj dam 1930 II zenden een prospectus waaruit o.m.bii, dat per 2 Augustus 1917 de 4_ fo le jninJ Rotterdam 1929 geheel aflosbaar ordt gesteld. Houders dezer obligatiën hun nen rnet recht van voorkeur inschrijven| op een vierde 3o 1° leening 1917 tot den koers van 99 A* Dag van inschrij- we gemeente bezit ving Donderdag obligatie 1000.= 1 Juli 1 937« °/o leening RottaJ dam 1929-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 429