pap pap /tvjrft BESLISSING Afdeeling en No. floten wordt van liet voorkeursrecht gebruik te maken den raad voor te stollen de vrijkomende gelden te ilggen in obligatiën der tweede fo fcv.Gelderland tot den koers van 100k .eening 19^7 Aanmerkingen sloten wordt van liet voorkeursrecht gebruik te manen [den raad voor te stellen de vrijkomende gelden te eggen in obligatiën der vierde fo leening 1 9p7 j.Rotterdam tot den noers van 99 f>. ten wordt van net voorkeursrecht gebruik te manen den raad voor tê stellen de vrijkomende gelden te leggen in obligatiën der vierde 3a fo leening 19 .Rotterdam tot den koers van 99 fo»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 430