NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 2 Juli 1937 Tegenwoordig de Heeren J.üasilleloco-burgemeester Ö.A.de Bruijn, wethouder. Secretaris J.G.A.Batenburg. Afwezig Accoord e<r5urgemeester, De Wethouders, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. 14, Afd. t/m 883 Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 432