van hetfconform het voorstel van den Voorzitter wordt beslote i. tuur bad ge- gaan to vesti- >rt in n- laj* ingezien de aanwezigheid van den teekenaar Buhrmann labsoluut noodzakelijk is wordt in afwachting van de be- jslissing van de gedeputeerde staten op de raadsbesluiten |tot herreorganisatie van den dienst van gemeentewerken,! genomen in de vergadering van l8 Juni j.1., besloten, de Ivergoeding aan buhrmann voorloopig te voldoen uit de Ijaarweddenposthoofdstuk VI. pelet op het advies van bouw- en Woningtoezicht dd.2 [Juli 1937 no.67 wordt besloten de aanvrage no.l/1381 in Ite willigen. 1/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 442