NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 6 J u 1 i 193 7. Tegenwoordig de Heeren h.J .Gasilleloco-burgemeester. b.A.de -Bruijn, wethouder. Secretaris JG.A.batenburg. Afwezig Accoord De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers 884 t/m 898 Afd. Afd. II Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 444