adviseert andermaal aan den i<-aad voor te stellen de gemeente voor de heffing van de personeele belasting naar de grondslagen huurwaarde en mobilair, rnetl ingang van het belastingjaar 1938, te verplaatsen naar de 5e klasse. 898 Voorzitter adviseert aan den minister van Water sta te verzoeken een gedeelte van den -Kijks] weg, genaamd "Kerkstraat", loopende ach] ter de n.H.Kerk vanaf de klddelwijkstrej tot het punt van samenkomst met de iorenstraat, gaande in de richting Baarn-Amersfoortgesloten te verklaren! voor het doorgaand verkeer, met uitzon-| dering van rijwielen. k. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 449