'1 >e te les- hool oordeel staat steun lat ^a o achter- aan nog de i perceel in dub- >ouwd erj ;er uit ilegen uitbrei- omtrent no .CAJ ;nt ~;er 14, te i ver aten vari perceel t» in plaat- vang>- ijving Liuge en Keu- gebied or zijnJ ctriscli omtrent Jan. BESLISSING Aiaeeling n No. Aanmerkingen Besloten wordt het gevraagde bedrag schikbaar te stellen. ^root 7b.-- be- Het college oesluit zot instelling van een advies-com missie niet over te gaan. UaaX aanleiding van He t -adres U j/'n| du.25 November: van den aal den Üaad meuedeeling |A& iv" worden gedaan van de beslissing van het college. Het college oesluit op deze aangelegenheid niet verder in te gaan en mitsdien van verder onderhandelen af te zien en aan den ttaad voor te stellen niet tot ruiling over te gaan. Beze beslissing aan adressanten mede te deelen. 1/ Jj- v hH(!L Het college besluit in het ontwerp de bepaling op te nemen dat de vergunning voor een proeftijd van één jaar wordt verleend. «enni ogenomen cuj- i). %At c «•ar es sant zal orden medegedeeld dat hij zich .et deze aangelegenheid tot de f.J.B.B. 2al dienen te wenden. IV G

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 44