NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 8 Juli 193 7 Tegenwoordig de Heeren H» J.üasille loco-burgeia.eester, JJ.A.de bruijn, wethouder. Secretaris J U.A.batenburg. Afwezig Accoord De Wethouders, I" 1/ De Bu rgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers ^99 t/m Uitgevoerd Afd. 1:4? Afd- 11 Afd. III Afd. IV: f

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 452