7 9: /ho/ti 1H- 9*0^9. 9i ïlling aaHüonf orm besloten. jQt vii >r 1937; ian den rtaad zal worden voorgesteld deze aangelegenheid f' f cx^<r. I^ij de behandeling van de begrooting voor het dienst- 3 3^S" Baar 193& nader te bezien. snnlsgenomen. tkeeringtaonder dankzegging voor de verstrekte kostenopgave zal de verl.Haaa de worden medegedeeld dat de plannen, aan tot Bv;aarvoor deze kostenopgave noodig was, geen doorgang zullen vinden. [Onder dankzegging voor de verstrekte kostenopgave zal laan den technisch ambtenaar worden medegedeeld dat de [plannen, waarvoor deze kostenopgave noodig was, geen (doorgang zullen vinden. P2 V V H v [Besloten wordt het onderhavige perceel gronds te ver leuren aan J.v.d.Brink ingaande 1 november 1937 1 Januari 1939» onder dezelfde voorwaarden als vermeld in het besluit van 24 hei 1935» kennisgenomen. pdressant zal worden medegedeeld dat deze gemeente ter- Y zake verzekerd is bij de vereeniging voor ziekengeld- verzekering van üederlandsche Gemeenten. //to I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 454