Afaeeling BESLISSING Aanmerkingen Conform het voorstel wordt besloten. Aan den heer meurs Oa X.1 |X hiervan mededeeling worden gedaan. Voorts wordt be- j Xoten het bevelschrift tot betaling van het wachtgeld sfy S' j pver Juni 1937 aan <ien gemeente-ontvanger ter hand te 'yl4-/0c>^ stellen. ran den t be schei ninkom- 1 een naai acht hel ng te te. ■art tot daarmedi f icatie n de ^ed.Pan 'ed.J.Verboom en J.den besten zal worden medegedeeld |A ur van 'pat het college bereid is de betreffende strook gronds eg, reso.Bte verhuren tot 1 Januari 1939 tegen een huursom van "'*,1,50 voor het resteerende deel van 1937 en van een iuursom van f »1»5° voor het jaar 1938. er7.oeir nnMelet op het advies van uouw- en Woningtoezicht dd.8 noodigepuli 1937 no.64 wordt besloten de aanvrage no. 1/1379 te willigen. co rit tot i nat uur-I Jó. Ie begrootingswijziging wordt goedgekeurd,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 456