NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 16 Juli 193 7 Tegenwoordig de Heeren H.ü.Uaailleloco-burgemeester ü.A.de Bruijn, 'Jethouder. Secretaris J.G.A.Batenburg. Afwezig Accoord DeCBurgemeester, De Wethouders, V De Secretaris, Bevat volgnummers 91° t/m 921 Uitgevoerd Afd. I: Afd. II: Afd. IIIf Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 458