Afzender of voorsteller num mer kamerheer van H.Iv. ■frinses «Juliana 911 .Zoeteliefvan ^veedestraat 912 ver0yoor aanleg en onderh.v.ri j wiel- paden in "Gooi- en •kernland" 913 ,jJ' .A .Beunke 914 J .H.l'ieurke ,den Bliekl.21 namens 'er, "Affatfia"Chrj. -Joof st Instte oorburg. 915 i-'.de Jong, Al.&n- gendaalvseg 4 916 i-fd. financiën jvraagt advies omtrent het schr i jven r, Ln den Aar jhet bestuur van de Van der hucht-tfrooKode subsi school te Goest om financieelen steur,Kal moeten rgdeouteerci ieri financi jdeze gemeer fcelke in de ver-;eeren a {verzoek aar zal 7,orden adresseerer korden op ge boring word jzovne zijn, liera verric deelt mede, dat hij niet meer in aanaiJgsloten wc king wenscht te komen voor de distriïifin aanmerki van gehakt in "blik. sendt "begrooting voor het jaar 1930. ■misgenoir pLegd. verzoekt overschrijving op zijn postreifet bedrag hing van een "bedrag groot f.118.96 teiB gake rechtskundig advies kwestie Ariepp en van kreukelen. verzoekt vergunning tot het houden vaiwe gevraagd pene geldinzamelingmiddels den verloH dat de v van "bonnen, t/b van het Ghr.boof stonEie| jlnstituut "Effatha" te Voorburg. Inderen "be Verzoekt alsnog te mogen worden tewerk gesteld aan de afdeeling Sociale ^akeii voor het verrichten van administratie" werkzaamheden (di3tr.goedkoope levens middelen) of andere werkzaamheden. Fessant z |ehoefte be er secreta adviseert de rente van debet-saldi dooi de woningbouwverenigingen en -sticht Ven verschuldigd over het 2e kwartaal 1937 bepalen op 2)2 %i rente va ïfn en -sti ^937 te ben

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 459