f-a/) sfa: ut BESLISSING Afdeeling A Aanmerkinqen en No. i ut ontwerp wordt goedgekeurd. 'esloten wordt van dit voorkeursrecht gebruik te maken n mitsdien tot inschrijving op deze leening over te s.a n esloten wordt een bronzen medaille beschikbaar te tellen, «veth.de Brui ju zal zoo mogelijk van de uitnoo- iging tot bijwoning der wedstrijden gebruik maken. -t bestuur van de Woningbouw ver eeniging "Goed vronen" al worden aangeschreven maatregelen te nemen tot on adellijke afbetaling der huurschuld z.q. uitzetting woningen ten aanzien van de bewoners die een ach- erstand in de huurbetaling hebben van f.8G.-- of meer. aorta zal worden verzocht een overzicht te verstrekken nden huurachterstand op 1 augustus 1937* declaraties worden goedgekeurd, ing wordt besloten. Tot betaalbaarstel-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 462