vvw NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 2° J u 1 i 193 7' Tegenwoordig de Heeren J.üasille loco-Burgemeester B.A.de Brui ja, Wethouder. Secretaris J »G.A.Batenburg, Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers - - 922 t/m938 Uitgevoerd 1 Afd. 1A) Afd. II Afd. III(hp - Afd. IV 1\(L yCv 1 v-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 464