V. ïfcT/ BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen s, dat G,Han Koops zal een aanschrijving tot verbetering worden j t in eenBeaonden. i 1, gele* wordt ve™ voor ts gemeente J 37 tot ee| eiling 15 Juli jdt aan 2I1 onder I gesteld, 2ontrole| stellen] igenonen| 3 Juli .ng als e laatstl ssen der >ngedaan ug declaraties worden vastgesteld. an H.A.V03 wordt ziekteverlof verleend tot en met 24 luli a.s. of voor zooveel korter als zijn ziekte mocht 7^ [oortduren. Indie na 24 Juli ziekteverlof noodig is zal luiks dienen te worden aangevraagd onder overlegging van jen geneeskundige verklaring. leze motie wordt voor kennisgeving aangenomen. >neming «angezien reeds maatregelen zijn genomen tot vermindering de woniBan den huurachterstand wordt dit rapport verder voor Soest Bennisgeving aangenomen. ng dd.2| ke het óór "del zonder! uur. d®! ijven vj de nool w e. e 2 iil e A.P.Cj ennisgenouen. betreffende kosten zullen zoo spoedig V gelijk aan de A.P.C, in rekening worden gebracht. (W L']V H 5-iMt ÏËangezien inmiddels door den rijksinspecteur aan Steendef- ïeór een straf is °PgeleSd wordt een en ander verder voor vi6enna-SSeving aangenomen. ,1. ove baas# 3.i# Se )ij Je gemacü| listoL#

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 466