grond van de omstandigheid dat het terrein niet vol- 1/ cJA. Kei aan de afmetingen, vereischt volgens de somerhuis- ,A pjesverordeningwordt op het verzoek afwijzend beschikt. j1' lijk te-Met besluit zal ter kennis gebracht worden van den haaa. .oudende I J' n den Ban den wensch van den Inspecteur van de militaire Lucht- nsoecteirHaart zal worden tegemoet gekomen. n Söester-F Hïf- kkeldraaal e baten- houten els 1 x ;ran f.30,Besloten wordt op het verzoek van adressante niet in te atstaan Baan, aangezien gebleken is dat het ongeval aan onop- 3 gedeei-Bettendheid is te wijten. /O) o* «ijl op V Lf<rf lat de I 'P dese leening is bereids ingeschreven. Aan den haad zal llenog worden voorgesteld de vrijgekomen gelden te be- psgen. fiern.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 468