M» y/tr ers van e bezit f .1000,., g A'dara e nrs. 06 7 549. lke z.i, merking Afdeeiing BESLISSING Aanmerkingen kt openbare verkoop van deze goederen wordt besloten. c van deIlf°rm iae-i: voorstel van den Voorzitter wordt besloten. 1 mede te °Prts zal v,or^en medegedeeld, dat, na overleg met 2 van der, epeide My, in de vergadering van heden is besloten s van de' et ie werkzaamheden een aanvang te maken op baandag ten, tele |Juli a.s gen, dat 31 "verhi swaar te- ingeiofli ie staten Lge ver izeld vaa .ezen. V (lA inmiddels geformuleerde antwoorden worden goedge- Lrd. en zullen aan de gedeputeerde staten worden toe- konden. iet op het advies van houw- en Woningtoezicht dd.2^ li 1937, nos.86, 83 en 84, wordt besloten de aanvragen is.2/417 en I/1393 in te willigen en de aanvrage no» 1392 te weigeren.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 470