NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 23 J u 1 i 193 7 Tegenwoordig de Heeren H.Gasilleloco—Burgemeester ü.A.de Bruijn, Wethouder Secretaris J.^.A.Batenburg, Afwezig Accoord De Wethouders, DehBurgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 938 t/m Uitgevoerd Afd. 11.4 Afd. II Afd. III: fh Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 472