Volg- num- I Afzender of voorsteller Datum mer Korte 952 953 954 955 956 H.A.YosGhauffeur- monteur, Soest Ged.Staten van utrecht iiir, Gem» werken i>irGem. werken Voorzitter verzoekt in aanmerking te mogen komen voor een rijwieltoelage. verzoeken naar jtingswijziging 1937 omstandig 'betrekking tot treorganisatie jdoet, en zoo j is daarin zoo brengen en tij stellen. aanleiding van de begrcxn no.21/563 van het jaar te worden ingelicht met de vraag of de ingevoerde van gemeentewerken vol- a, waaróm het dan noodig spoedig verandering te delijke krachten aan te deelt mede, dat perceel lieuweweg 114 niet is aangesloten op de waterleiding, doch dat de waterleidingbuis is gelegen nabij dit pand. Geadviseerd wordt aan den eigenaar, zijnde H.J.Hogenes, te Amsterdam, mede te deelen, dat een midd tot watervoorziening aanwezig moet zijn alvorens tot weder bewoning van dit nam kan worden overgegaan. deelt mede, dat door -V.Hollestelle, Berj Kuycklaan 20, alhier, thans is voldaan aan de aanschrijving van B.en udd.26 April 1937» "tot het veranderen van een schuur. Aangezien thans te voorzien is, dat in de toekomst moeilijkheden zullen ontsta van de loozing van het regenwater van het dakvlak, wordt geadviseerd Molleste mede te deelen dat verbeteringen moeten worden aangebracht. adviseert over te gaan tot intrekking T; de bij besluit van B.en 'V. dd.9 Juli 19 le afd.no.80l, aan de U.V.American letr leum Company te s-Gravenhage lfc>w, verleend vergunning tot het plaatsen en hebben van een ondergrondschen benzineketel 1 perceel sectie H 4872, gelegen aan de van Jeedestraat, aangezien tot verwijde ring van den ketel inmiddels is overge gaan. i n h o u

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 477