fy./bHo BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen tej.' het college bestaat tegen deze salarieering van het jrsoneel van den Warenkeuringsdienst Utrecht geen be- 1 aar jet college kan zich hiermede vereenigen en besluit de top 26 Aei j.1. door de ambtenaren eventueel gebruikte Bescheiden consumptiete vergoeden, koorts wordt beslo ten in de toekomst door ambtenaren gebruikte bescheiden consumptie, tijdens verkiezingen, te vergoeden. ielet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd.23 Juli 1937 no»^7 wordt besloten de aanvrage no.2/418 in ;e -uilig en. V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 480