Volg num- Afzender of voorsteller Korte inhoud Datum mer Directeur Gemeen tewerken Directeur Gemeen tewerken 1 duwkcp P.G.ue Vos, arts hoofd der osci id .herkebdtirt col zine Import ,j. st vioie uur u3 cnauireur-raon c uv A-Vos op 22 'Juli 1b;;7 zijn werkzaam^ he ft j: rvai 'deelt mede, t h ieu staat va. j jzing b moorende 'b.„ het' bestek Vau ,.J r -<pi 10 uw .vau f enz ''-au school' op i vni^e p&rrtfen i" k 1. gehouden met hetgeen afgesproken i, D bijenkomst op Joensdag 7 Juli j .1. Verzoekt ..en gems atetaad liaar jvcor beschadigde kle jding bij h :t sli ben op het geteerde gedeelte van .iel ihugcklaau. verzoent vcor der; c'.aUl'fe.ur-.K.r. v :u. Vos nog en en licht :rk. L lt i.uuS Jat ue ouae ziekenauto vooa /.65G,= is verkocht en verzoekt ee be te willen oetalen teneinde ue nost;.. het chassis uei nreu.iS zienenautr u i.ufx: en voldoen. Verzoekt machtiging om tot jen - -tt >9, j. oi. v i. oamo te i.lpn b Don. e lii oudex grondden resei voir v.m ;obv |ter inhoua Iting, iz. zrking ;n Dotren^xondsoiiO ...Mn te stellen do; r haAjn kracht, op/in perceel hindenlaa.e .no.1i Dg schrijven van 20 Juli 19^7 uéelt a schikbare terrein een tan;, van 10uü -i. (ter inhoud zal worden geplaatst, poox den commandant v- h ie vrijv/ii- brand u van soest en den biieui'ur gemo ivtev, :rk ih wordt terzake gunstio aj vies uitgebracht - VI Li v u t>-/ o t, o 6 X i-» Ptiv i-i V 19p 0 X Gil i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 483