Volg num mer Afzender of voorsteller Datum jc7 971 72 ize doos, Ilart- nanlaan 1C6, hoest - «--ui-zittei d er 'uu oti gucc:;iic ie v c en 'korpswedstrijd 1 v s ch ien&ard er C c c i ..uister van do ciele laken. Aid. belastingen er se r- etai i 3 Korte i n h o u beklaaöt zich over net verwerken vu huisvuil door particulieréh op eiot;, ter rein, alsmede over de lediging van| .j r. utt t te treffen, dat particulieren bij u.;:. vuilnisophaaldienst r:joeten zijn aarigesi ten* Voorts wordt verharding verzocht! van cle voetpaden lan-S ...e Har trifan la je Direct -r "Va; Ge;; e. tew i Insj juteuj van Iclitio Gr-;, ge,, hier, J trent rapport uit. verzoekt beschikbaarstelling var r. auaille voor de ko: 19p7 Van landsche ;chi et wen et ïj het landstoritkorps aterlinie noui, ilcl .verzi eken - en uiter. ten pr te ver le perceelen 1p en 14 3]. Sii ka a 1.v eg. men aan van den verzoekt voor naci tr te noemen 1.- ot i'rvsopgave van non uouwterreih hoek I elika n w e g - u c u r i k s la ar: t het perceel óchrikslaan 25 enov -? 1 - san t uat H' „Is v v.eroo- dat h aanda "verh -at b et colle Ut betre 31 ƒ.2 Gevi u.ga verleend in net loon van den voorwerp plant, oen .n door jonge werkloon en* v >rzoeht te „illen va-tot el-en en uit voerbaar verklaren de navolgen-- guldkohieren J -2Ö,: 1955/' 56 72,= ppl. Je gemeente-ontvanger adviseert den •termijn van invordering dezer koui vast te stellen op 1 november 19/7* L jetreJ Vv 3 D O - 'Ol 1 ian y I -- ci cA - "ti 0 1 Cl 0Cd 72 Vv 6 X ik 't cd - tuh CA O li lil t u 31 laelu (pos

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 485