3W. v «A. Uyti Afaeeiing BESLISSING Aanmerkingen ex. vuiiiii uat liet aan el ai t vei plicht ma kun wciuei vooraseenreven .at liet v erbranden van iiaisvu.il in as open a.uciit len tot de politie zal kannen wenden, jat het ledigen van beerputten van gems .tewe^e ridacht van net co-Gege^ h ft, xiartblanda ai- in ast plax- in bei bi en 'ia opgenomen zoo- dat de voetpaden van 11 ver harding van we0ei ,.at binnen ufzienbaren t.wd tot vei iet erin, zal .vor nan ^etïx Vxijneid vinden op str^den b ver. ïtreffenue perceel gronds zal worden aangebo^e! j.2,25 per .2' V? ai*. ,\i zal v/orden welke jeotezz ue 1, Su. ever ichten eboaw vocmemeiio ia te 3Vin v. l jiU^uotUo 1 3y l zai ee„ ----- xauexd ïii d6 plantsoenena^n loon^ t i jf ëetn afzonderlijke loonlast worden vor-i/vA Yk Gilu (post werkverschaffing) voorwerker wo i vetreffende kohieren worden vastgesteld en uitvoer baar verklaard, ze termen van invoruerin0 wordt v :ld op 1 -overrber 19p7» stge ickliti C V G1 6 j£ci i*. li COX iiblï dS-i^ sZi Gil Li Av öix "1 "t" O O Ij 1/ o |.,3x inc:.:.p ia b 6 VO ik

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 486