v M y?i+. vs* z, BESLISSING Afdeeiing en No. Aanmerkingen .;evr;;£oue bijarage wordt verleend v•Baüïösvööii ;.al ,/ov-. u „m re e0?< x „&..üeelci dat de b'e- d-aa niet de zaak Assink betref den. In verband daarme- auilen do: e niet in evenredigheid runnen worden verf- d. Verzocht aal -voiden de declaratie te verminderen -77,04. vra£i„de machtigin. wordt verleend. </yy% ischrijving wordt voor kennisgeving aangenomen. Pf ;t cj. iiot advies van Jouw- en <oningtoezich% nos. 1 J en 2/421 in te willige,:. k. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 488