NOTULEN RA BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 22 Januari 193 Tegenwoordig de Heeren G- .JDe.ketiii, Buxge ni e.es.t ex jJ.A.de Bruijn, en u.o Grasillsw.e.tuQucLa.rs. Secretaris pBüroot;.vne Afwezig d U A ±i u t u 0 u 7 Secr efj» r i 3 Accoord De Wethouders, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. I: De Burgemeester, De Secretaris, t/ml.y.u.' Afd. II Afd. Afd. IV O O

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 48