NOTULE BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 5 Augustus 193 7» Tegenwoordig de Heeren ai* V.A, u /isser"burgemeester I>.A.de J3ruijn en H.J.Cfasillewethouders. Secretaris J .ü.A.Batenhur.g,. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m9.94 Uitgevoerd Afd. h u/ Afd. II Afd. IIII 9 Afd. IV ij

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 490