NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 5 Augustus 193 7. Tegenwoordig de Heeren Mr»W«A«J.Visser, burgemeester» D.A.de Bruijn en H.J.Gasille, wethouders. Secretaris J.G.A. Batenburg. Atwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 995 t/m 1001 Uitgevoerd Afd. 14? Afd. Afd. Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 498