Volg- num- I Afzender of voorsteller I Datum mer 995 de commissie We reld Jamboree 1937 99& JJ.MeursSoest 997 998 Wolter en Dros N.V. te Amersfoort 999 Weth.Gasille Korte inhoud deelt mede, dat op 11 Augustus a.s. l^^eer extra trein 500 engelsche padvindersfRjiddel dezer gemeente zullen bezoeken. |r^ ^ede kan zich plas dee catie in verzoekt het college de gestelde eisA-Lu. c0ll< ten aanzien van de overlegging van oi| zichten e.d. vah zijn inkomsten te len terugnemen en verklaart zich te allen tijde een accountantsonderz te willen toestaan, benevens zijn aan' slag-biljet in de Inkomstenbelasting over te leggen. op grond zouden k als punt van behandeling komt thans siDe werkz; :de orde de verdeeling van de werkzaaalBurgeraee jheden van het college. TT [heidsver; Ifethoude [fonds, K' I breid ingi Ifethoude Bouwt oez In verba Ie en Be Gasille ter der [plaats v vraagt toestemming tot het tijdelijk «Conform plaatsen van een reclamebord voor de Iafwijzen* ramen van het thans leegstaande perceej Vredehofstr.1 De dir .v.gem.werken en de inspecteur van politie brengen afwijzend advies uq deelt mede een onderzoek te hebben s had met den Inspecteur van het Nijver-1 heidsonderwijsden heer Groote Haar over den toestand van het gebouw dei Nijverheidsschool an het dans zal acht ter. eraamde ouw. Aar orden me s om toe q a n 7 1 n van Ho nuörl nn tmn A Bil»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 499