faoyïr. sluit aeente- iaagd en; )t het idering ie volg- le in- ering e in- afhan- die eend g) van ennep- brengt no. vaarin jaar ■tge- o e s t anji .st is.. talla .5-410 ge- gang dienst an oor o is rengt I v> ;n W racan- loch .dus BESLISSING Afdeeling en Nc Aanmerkingen KennisgenomenHet besluit zal den raad ter kennisne- VVH ming worden aangeboden. /W, Conform het advies van den directeur van gemeontevver- ken wordt 00 het verzoek afwijzend beschikt. V Kennisgenomen Deponee ren h' Aan den hoofdingenieur zal worden medegedeeld dat met 1/ «J(i- leedwezen van dit bericht is kennisgenomen. Bedoelde installatie kan nooöe worden gemist, het college kan zich met dezen maatregel dan ook geenszins vereenigen Aan de h.Y.Katum zal verzacht worden de betreffende j L> ah- kosten te vergoeden. j| t Het college kan zich voorts vereenigen met de plaatsing van borden waarop vermeld is dat de gemeente geen ri sico op zich neemt voor op de werf geplaatste rijwieleiji. Aan hoofd der school zal worden medegedeeld dat het college zijn houding niet kan waardeer en. Aangedrongen zal worden op inzending van het gevraagde voorstel. «ui i I crp o V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 4