Volg- num- Afzender of voorsteller Datu m mer Korte inhoud 1000 1001 J.G.H.Tonus,ad j commies ten kan tore van den gem. ontvanger. Dir.Gem.werken verzoekt in verband met zijne benoeAt gevras tot ambtenaar ter secretarie van mMVJ serve wou.de ingaande 1 October 19}7 met inj gang van genoemden datum eervol^ ontl slag uit den gemeentedienst. biedt ter behandeling aan eenige verlelet op 1 zoeken om bouwvergunning vergezeld vBAugustus de noodige teekeningen en adviezen. Bnvragen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 501