r jne benoea Le van Haz met in ïrvolg ont BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ïenige vei. Jrgezeld t idviezen. Cctober jl eervol verleend, let op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd. [A Jtk Augustus 1937 nos.61, 02 en 97 wordt besloten de ,nvragen nos.1/1376, 1/1391 en 2/424 in te willigen-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 502