NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 10 Augustus 193 7 (des v.m.) Tegenwoordig de Heeren Mr.ft»A*J«Visserburgemeester» D.A.de Bruijn en H.J.Gasillewethouders Secretaris J .G.A.Batenburg. Afwezig De Burgemeester, Accoord De Wethouders, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. IAfd. II

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 504