Volg num mer Korte inhoud 1010 Dir.Gem.werken 1011 Best.v/d Ver.tot bestr.der t.b.c. te Soest 1012 1013 N.V.Ned.Handel My kantoor Soest I N.V.i'atum Ongeval lenverz.My van "de Nederlanden" van 1845 1014 Gem.-ontvanger 1015 1016 Centr.Bureau voor Verificatie enz. te 's-Gravenhage Idem rapporteert omtrent de watervoorzie ning van perceel Hartweg 18, (eigenaai J.Knoppers). Boor Knoppers wordt cverf gelegd een attest waaruit blijkt dat het water bruikbaar is. vraagt een bijdrage in de verpleging- C.Th.Kazendonk, gedurende het tijdvakl van 1 Juli t/m }1 Bec.'37, ten bedrag] van 533*6° (184 dagen a 2.S0 p.d.J C.M.Horn, gedurende het tijdvak van t/m 12 Mei 1957» ten bedrage van 54J (12 dagen a 2«90 p.d.) bericht de uitloting per 1 November a.s. van een tot het bezit der gemeent behoorende 4 °/o obligatie ad 1000.= ten laste der gemeente Baarn leening 1931 no.0689. deelen, onder overlegging van een af schrift van een aan Mevr.G.v.d.Maas- Nieuwkoop gezonden schrijven, mede dat de gemeente niet aansprakelijk is voor de tengevolge van een ongeval geleder schade door Mevr.v.d.Maasvoornoemd. zendt de gemeenterekening 1936 in, waarin verwerkt zijn de gewijzigde saldi van den gewonen dienst der ge- meent erekeningen 1933 en 1934, zooalsj deze door gedeputeerde staten zijn vastgesteld zendt rapport over de contröle gehou den op de administratie van openbare werken over het jaar 19^6 zendt rapport over de kasopneming en controle van het gasbedrijf over het 2e kwartaal 1937.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 507