NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 10 Augustus 193 7 (des n.m.) Tegenwoordig de Heeren Mr.W*A*J.Visserburgemeester. D.A«de Bruijn en H*J*Gasille, wethouders* Secretaris J*G*A*Batenburg< Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, Qe^Secretaris, Bevat volgnummers 1021 t/m 1Q3.8 Uitgevoerd Afd. I Afd. II Afd. III Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 512