'51- Avy/s-/ BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt, zulks na overleg met de rijksinspectie L van half 4 tot 5 uur het basis uurloon 0.30) door te betalen en dit loon te vermelden op de loonlijst fflet subsidie. Voorts wordt besloten de verrichte werk zaamheden van 5 uur tot half zes te vergoeden en j daaraan een kleine gratificatie toe te voegen. Daarvoor zal in totaal een bedrag van 1.= worden uitbetaald. Zulks zal worden vermeld op een loonlijst zonder sub sidie IHet inmiddels ontworpen antwoord wordt goedgekeurd en V1 Jjl zal aan de gedeputeerde staten worden toegezonden. V 3<fl Besloten wordt de door den minister aangegeven tarie- ven den Raad ter vaststelling voor te dragen. jDe betreffende machtiging tot aankoop wordt alsnog verleend sAo. Het schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 516