fi NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS V VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 15 Augustus 193 7 Tegenwoordig de Heeren MrW«A*J«Visserburgemeester. D«A«de Bruijn, wethouder. Secretaris P.C.Grootloco-secretaris Afwezig H.JGasillewethouder. Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers IO39 t/m 1050 Uitgevoerd Afd. 14? Afd. II Afd. Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 520