/)U- ver gade-I sluit, ling van' at de in- ter hai l langere! nd en de over het :enber liet hem ijdvak d bedrag :ht BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen V'/r Lldus wordt besloten. ■effende tke de »'s door irkeer. ■Bedoeld schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen. van G. aankoopej nghstraai t woonhui! ran het en maakt| ritbrei- met een (adviseer .ng op te verkoope; latsen enj 5 de stroi >pen stukl ier in go« iderhouaei let het advies der commissie kan de vergadering zich vereenigen, met uitzondering van de geadviseerde ver plichting tot onderhoud door den kooper van de strook gronds gelegen tusschen het te verkoópen stuk en het pad, aangezien deze verplichting voor betrokkene te bezwarend geacht wordt. Het college is bereid, behou dens beslissing van den Raad en goedkeuring G.S. het perceel gronds te verkoopen ad 2.= per M2« fi rn lï. van icht van jen per- li no .441J >prel:ing advi- ïdering tot het i te koop|| .js van ire afsta] recht, ruf >r toe sloten wordt, overeenkomstig het advies van de commis- S, de perceelen aan W.v.Breukelen te koop aan te bie- S voor den prijs van 1.50 per M2 en afstand te be- Sgen van het erfpachtsrecht rustende op de strook; be drad voor toegangsweg. V Lt i' j ru )"b-- - i l j >J oj 10') V H- q c 3

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 522