-Tu-iU BESLISSING i Afdeelinq A i Aanmerkingen en No. i Conform het advies der Commissie wordt besloten den heer Boissevain het hierbedoelde terrein te koop aan |te bieden k Besloten wordt den Haad een verordening als hierbedoeld l? cJ'U jter vaststelling aan te bieden. k jOp het verzoek wordt afwijzend beschikt. Iot uitbetaling der declaratie wordt besloten. Nennisgenomen< ViA *aT- X.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 524