NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 1 t Augustus 193 7 Tegenwoordig de Heeren Mr.w.A.J.VisserBurgemeester. D.ii.de Broijn.Wethouder Secretaris B«U.Groot. wnd Afwezig JG.A.BatenburgSecretaris, en H.J.Gasillewethouder. De Wethouders, Bevat volgnummers 1 Q5..1 t/m 1.Q5..Ö Uitgevoerd Afd. 1:4 Afd. II Afd. III: ■Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 528