BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Bedoelde ontwerpen worden goedgekeurd, terwijl de aan gevraagde vergunningen voor exploitatie van huurauto's en taxi's worden verleend. Beaoeld ontwerp wordt goedgekeurd. Het hoofd der school zal worden verzocht aan 3.en W» 1/ Jx- mede te deelen het resultaat van de besprekingenW9l- ke te dezer zake gevoerd zijn door Lis.van öchaick met de H.H.kerkvoogdij. Besloten wordt den Raad een ontwerp-besluit betreffen- 1P Jlk- de de hierbedoelde dading ter vaststelling aan te bie-v den. ichtingenB verslag zal den Raad worden aangeboden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 530