Per 1 Octlïot bedoelde oproeping wordt besloten, Be aoor den Ontvan- - 3n adjuncjBggr overgelegde ontwerp-oproeping worat goedgekeurd. W/a gemeente- iten voer -'pen. le >ezit zijn .nistratis 'en afschil eren der ■rora art.) effing er kan era ad wa-| sehrap- erdexe wj eten wor-| ingezien op behoud der tegenwoordige tarieven pr^s f vordt gesteld, wordt besloten een vraag inzake het in tomen in het beschryvingsformulier te doen opnemen. i. ïge ver- ezeld van iezen. |&elet op het advies van Bouw- en woningtoezicht nos. 89 en 93wordt besloten de aanvragen nos. 1/1 394 en '2/422 in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 532