NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 20 Aueustus ^93 7 Tegenwoordig de Heeren MrW»A*J»Visseyt BuiKfimeest er H.J.Gasille en B.A.de Bruiin, .«ethouüers. Secretaris B»CGrootwnd. Afwezig G «G.a•Batenburg secretaris. De Burgemeester, Accoord De Wethouders, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. I:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 534