JzSv//' 2^. 7 BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen [Van dit rapport wordt kennisgenomen. De rekening zal [den Daad worden overgelegd. [besloten wordt bedoelden eigenaar een verklaring van grondafstand te laten teekenen, en den Raad daarna een [besluit tot overname van aen grond ter vaststelling aan te bieden. </<?zo Het Colleee acht momenteel geen termen aanwezig om dit verzoek in te willigen. Besloten wordt Mej.Boersma te doen opnemen in liet ge- zin van Plooii aan de Beukenlaan te Boesten een bij drage te verleenen in ae kosten harer verpleging van ƒ.30, per maand. Van dit schreven wordt na gedane mededeelingen van den wethouder van Openbare Werken kennisgenomen. I principe wordt aan deze loonlijst goedkeuring ge- I hecht. Wethoucier G-asille zal naar deze zaak (n.1. het werken op Londag) echter nog een nader onderzoek in- steil en en een en anaer in de vergadering van het Stichtingsbestuur van het natuurbad bespreken. hen len Raad zal worden voorgesteld dit adres te oehanae- yi- bp de vaststelling aer gemeentebegrooting voor het? Wjaar 19}8. y<f/J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 536