Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1071 1072 1073 Commissie Grondbe- driif en Uitbrei dingsplan. De Voorzitter. Directeur van Ge meentewerken. adviseert naar aanleiding van een 9-tal rapporten van Gemeentewerken inzake all dan niet verlenging van het erfpaciits- j recht op eenige gemeenteterreinen om in het algemeen de tegen 1 Januari a. afloopende erfpachten niet mser te verl lengen, doch tot verhuring over te gaa deelt mede het wenscheli.jk te vinden, daf de per jj1 Mei j.l« uitgesloten steun trekkende werkloozen, die thans onder steund worden door Maatschappelijk Hulp betoon, wederom in de steunregeling woij den opgenomen. biedt ter behandeling aan eenige verzosi ken om bouwvergunning, vergezeld van ae| noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 539