NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST 193 7 VAN Tegenwoordig de Heeren ü'ir W A J Visser Burgemeester. JGasille ..etnouuex Secretaris d 0ABatenburg D.A.de Bruyn,wethouder Afwezig De Burgemeester, Accoord De Wethouder#, e Secretaris, 1 074 Bevat volgnummers

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 542