"54- I /Tle itJ-ï BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen houden vaMe gevraagde toestemming wordt verleend, ag 2o Aug.p ide het amB0or zooveel mogelijk zullen de gevraagde inlichtingen V* gorden verstrekt. een brengt ohrijven vaJ ?l°iteerenB]e gevraagde vergunning wordt verleend onder de daar- Z 3ur van po^;0cr vastgestelde voorwaarden. j vergun- ?estelde 5tgesteldeHje bescheiden zullen den Baad in zijn eerstvolgende ver- >ngev/ijzigdBradenng worden overgelegd. ;r 1937 af"B,an de Incassobank te Amsterdam, de firma Schlencker, 4^-<x»VV ongeval e»9 i,|.vkatum en J.C.J.A-negt zal worden gevraagd de '"f 'de heaer-Bjiterste premieberekening op te geven bij verzekering //Zr. "zekering ■IIaar maatstaven vermeld in de polis van de II.Y. Fatum ïeid der Jmder A.B.en C. blijkens -i 1937 be^ ïlfden voetl jn offertes! ig ingeko-j] ;ellingeri, •gelegd. imeente .ngen een loud ende Lemen besl werkver-j trk te doe van een :ening zadjj te wordei kenbaar men be~ e terrei-jj tegen ns' den. lildus wordt besloten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 548