NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 2.6 Augustus193 7 Tegenwoordig de Heeren Mr.W.A.J.VisserBurgemeester. rt.J.üasilie, WetiiOude:r. Secretaris J Gr* A «Batenburg Afwezig T>* A*de ^ruyn,wethouder De Burgemeester, Accocrd De Wethouders, De Secretaris, 1Q91 t/m IO9.5... Bevat volgnummers Afd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 550