NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 1 September 193 7 Tegenwoordig de Heeren MxVisserBurgemeester. H.JGasilleWethouder Secretaris J GA Bat enburg Afwezig D.A.de Bruyn, Accoord De Burgemeester, De Wethouder?, Bevat volgnummers 1094 t/m1107. Ir-- Uitgevoerd Afd. 1: 4, Afd. IIAfd. IIIf Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 554