7 yfo'wYt I desoe- en Bergl geen ,n een ndien ■ager aol boirer.,] 'an gron mgsten 1936. Afdeel BESLISSING Aanmerkinaen en No Besloten voorat adressant van den Berg te berichten lonform het advies van den dir.dem.werken. V al den Baad worden aangeboden. srsbureaBie rekening zal den daad worden aangeboden. )or de >975."| m 50 /a slachtj voor iv er schil L dat tij Le lï.V. termijn 1936 -t\ 1 het in de er zal Pesloten wordt de -N. V .(Jentrale Slachtplaats mede te leeien dat het ooilege bereid is den &aad. voor te stel len de rente te bepalen van 5 °P 4& doen dat de [erlaagde rente ad 72 7° alsdan zal moeten strekken tot ixtra aflossing der leening. het verzoek wordt afwijzend beschikt. Aan de Vereeni- Z, cdj 'ing zal worden medegedeeld, dat de voorwaarden, welke den Aaad aan de subsidie-verleening zijn gesteld, /fa# foor tiet als een formaliteit zijn te beschouwen en mitsdien poeten worden opgevolgd. de !;,aaI®2nnisgeno: ;en. 3 brengt =.anbou>' hooi A1] ertje ogenl et vooi'i] en tot [ordt goedgekeurd met een bedrag aan meerderwerk van 1/ Z I.U3.in plaats van f.153»--» W X Hsiotf- r' StBiXl I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 568