fit. /si r BESLISSING Afdeelinq I A en No. Aanmer^9en Be gevraagde goedkeuring worat verleend "k is Kennisgenomen, nisneming worden aangeboden. Aan den Aaau zal dit schreven ter ken Cx~<-é Aan den Baad zal worden voorgesteld het onderhavige besluit in te trekken. Besloten wordt in deze kosten voor 19po subsidie aan te vragen. Voorts zal subsidie worden gevraagd in de kosten voor 1957, zoowel voor de cursus te Amersfoort als te Zeist. KennisgenomenAan oen Wethouder van openbare ..erken wordt machtiging verleenu te gelegener t^d net noodii te verrichten. Aan den directeur van gemeentewerken wordt opdracht verstrekt een lgst aan te leggen van de personen welke de gronden in gebruik zullen nemen net ontwerp wordt goedgekeurd. CL

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 56